0 Творче натхнення!

Творче натхнення!

Центр розвитку "ОЗВІТА" > Творче натхнення!

«Творчість відкриває в дитячій душі ті куточки, в  яких тримають джерела добрих почуттів.»

                                                                                                                        В. Сухомлинський

 

Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно — технологічні, управлінські чи інші інновації тощо). Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

 1. Істоти, у яких розвинутий пошуковий механізм, що є наріжним для процесу творчості, характеризується мінімальною агресивністю щодо свого оточення та найчутливіші до закликів допомоги інших істот.
 2. Творчість є основою розвитку емпатійних здібностей, здатності розуміти точку зору іншої людини, формування не прагматичної ціннісно — світоглядної орієнтації особистості.
 3. Творчість передає вихід за межі рольових установок особистості, вміння дистанціюватися від ситуації, готує умови для досягнення 1 з головних цілей розвитку людини — статусу творчої особистості, оскільки творчість є виходом у сферу багатозначного, багатомірного, парадоксального, бісоціального розуміння реальності та її опанування; Творчість передає актуалізацію над ситуативною, як здатностю суб’єкта виходити за межі однозначних конструкцій «зовнішньої доцільності».
 4. Творчість та альтруїзм позитивно взаємокорелюють та щільно пов’язують те, що свідчить про відкритість творчої особистості світові.
 5. Творчість є однією з цілей розвитку особистості та може бути пов’язаною з такими категоріями як самоактуалізація, самовдосконалення, самоздійснення, самовираження.
 6. Творчість є цілісним утворенням, вона не обмежується такими аспектами функціонювання психіки людини, як образний, логічний, поведінковий тощо, а проявляється на всіх рівнях психічної активності людини.
 7. Творчості притаманні синергетичні риси, тому творча людина виявляє феномен творчої багатомірності, коли окремий талант людини складається із суми її талантів.
 8. Так звані творчі люди характеризуються гранично — біфукарційними, парадоксально — двоїстими, амбівалентними, взаємовиключаючими особливостями, наприклад, вони проявляють себе як одночасно екстраверти та інтроверти; вони скромні та горді одночасно; вони проявляють одночасно бунтарський дух та консерватизм.

Усякий перехід з небуття в буття — це творчість, і, отже, створення будь-яких творів мистецтва й ремесла можна назвати творчістю, а всіх творців — їх творцями. (Платон)

Центр розвитку «OZVITA» допоможе створити позитивний взаємозв’язок між інтелектом та творчими здібностями, активувати асоціативне мислення, розфокусувати увагу і збільшить видноколо. Обирайте напрямок і емоційно творіть разом з Центром розвитку «OZVITA»!

 1. Студія петриківського розпису «Чарівна пава».
 2. Студія образотворчого мистецтва «Клякса».
 3. Студія «Веселі майстри».
 4. Студія рукоділля.

 

Центр розвитку «OZVITA»

Розвивайся, будь креативним, люби життя!
...

04215, м. КиЇв, Подільский район, проспект Георгія Гонгадзе, буд., 20 "В'"

ceo@ozvita.club

+38 (063) 63 77 441